Πρόγραμμα

Κατεβάστε το Τελικό Συνοπτικό Πρόγραμμα [pdf].

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.04

Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ Ι

 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Βασικές αρχές εφαρμοσμένης Φαρμακοεπιδημιολογίας
Συντονιστές: Ευάγγελος Μανωλόπουλος & Ευαγγελία Νένα

12:00-15:00

ΜΕΡΟΣ Α΄

 • Εισαγωγή στη Φαρμακοεπιδημιολογία, Αντώνιος Δούρος
 • Νέα παραδείγματα στην κλινική έρευνα: Πώς οι προηγμένες γενετικές και κυτταρικές θεραπείες θα επωφεληθούν από τη φαρμακοεπιδημιολογία, Βαρβάρα Μπαρούτσου

15:00-16:00

Διάλειμμα καφέ

16:00-19:00

ΜΕΡΟΣ Β΄

 • Βασικές αρχές Φαρμακοοικονομίας και η σημασία των Φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών, Κώστας Αθανασάκης
 • Ο ρόλος της Φαρμακοοικονομίας στη λήψη αποφάσεων για χάραξη πολιτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Παναγιώτης Πέτρου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.04

Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ ΙΙ

 

9:00-10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

10:00-10:30

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ:
Προεδρείο: Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη & Αναστάσιος Τερζής
Αξιοποίηση τεχνολογιών big data στη φαρμακοεπαγρύπνηση: παραδείγματα, ευκαιρίες και προοπτικές, Παναγιώτης Μπαμίδης

10:30-12:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Big Data: New challenges for pharmacoepidemiology & health policy
Προεδρείο: Ευάγγελος Μανωλόπουλος & Αθανάσιος Μαλάκης

 • Η συμβολή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας, Κώστας Αθανασάκης
 • Challenges and opportunities of Big Data for pharmacoepidemiologic studies on drug safety and effectiveness, Olaf Klungel
 • Αυτόματη ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων για όλους, Ιωάννης Τσαμαρδίνος

12:00-12:30

Διάλειμμα καφέ

12:30-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Η φαρμακοεπιδημιολογία με κέντρο το κοινοτικό φαρμακείο
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Λουράντος & Ιωάννης Αποστόλου

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με το φαρμακείο, Ρένα Οικονομίδου
 • Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη συνταγογράφηση: Η περίπτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, Λευτέρης Θηραίος
 • Υπηρεσίες στον χώρο του φαρμακείου και Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα, Αλίκη Πελετίδη
 • Επέκταση των δεδομένων του φαρμακείου κοινότητας για τη χάραξη πολιτικών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Παναγιώτης Πέτρου

14:00-15:00

Διάλειμμα γεύματος

15:00-15:30

ΔΙΑΛΕΞΗ:
Προεδρείο: Γιάννης Κυριόπουλος
Οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στις δαπάνες υγείας και κοινωνικής πολιτικής καθώς και στη διαμόρφωση του νοσολογικού προφίλ της χώρας τα επόμενα 20 χρόνια, Μαρία Καραγιαννίδου

15:30-17:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Β Θαλασσαιμία, το εθνικό στίγμα: Προκλήσεις, νέες προσεγγίσεις & λύσεις
Προεδρείο: Ιωάννης Κοτσιανίδης

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και καταγραφή αιμοσφαιρινοπαθειών στην Ελλάδα, Έρση Βοσκαρίδου
 • Η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας και ο αντίκτυπος στους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία, Μαρία Γκανίδου
 • Αξιολόγηση της πρόσβασης των ασθενών με θαλασσαιμία στις υπηρεσίες υγείας, Κυριάκος Σουλιώτης
 • Η Θαλασσαιμία στην Κύπρο, ένα εθνικό πρόβλημα. Η Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπισή της, Σωτηρούλα Χρίστου

Σχολιαστής: Βασίλειος Δήμος (Εκπρόσωπος Ελλήνων ασθενών με Β Θαλασσαιμία)

17:00-17:30

Διάλειμμα καφέ

17:30-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Δεδομένα Υγείας: Ένας νέος κόσμος γεννιέται
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος & Χρήστος Κοντογιώργης

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Συλλογή ψηφιακών δεδομένων υγείας για εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση (μέσω mHealth εφαρμογών), Κωνσταντίνος Βότης
 • Τα ανοιχτά δεδομένα ως παράγοντας βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας, Θεόδωρος Καρούνος
 • Η συμβολή των ΜDAS (Meaningful Data At Scale) στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, Σωκράτης Κουλούρης

19:00-20:00

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Προεδρείο: Αναστάσιος Τερζής & Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:
Τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, Εύα Καϊλή

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.04

Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ Ι

 

9:00-10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

10:30-12:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α
Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες & εργαστήριο φαρμακείου
Συντονίστρια: Αναστασία Ζώη
Εισηγητής: Ηλίας Κατσόγιαννης

12:00-12:30

Διάλειμμα καφέ

12:30-14:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β’
Μεθοδολογία φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών
Συντονιστές: Ευαγγελία Νένα & Αντώνιος Δούρος

Εισηγητές:

 • Ιωάννης Πετράκης: Εφαρμογή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων
 • Μιχαήλ Πετρίδης: Ανάλυση καλών μεθοδολογικών πρακτικών στη φαρμακοεπιδημιολογική ανάλυση

14:00-15:00

Διάλειμμα γεύματος

15:00-16:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι
Προεδρείο: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης & Πασχάλης Στειρόπουλος

 • Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας [ΕΑ01-ΕΑ06]
 • Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία [ΕΑ07-ΕΑ11]

16:00-17:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙI
Προεδρείο: Ευστράτιος Μαλτέζος & Χρήστος Κοντογιώργης

 • Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών

17:00-17:30

Διάλειμμα καφέ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.04

Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ ΙΙ

10:00-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Δεδομένα του πραγματικού κόσμου: Από τη θεωρία στην πράξη
Προεδρείο: Ευαγγελία Νένα & Γεώργιος Καΐσας

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Εκτίμηση των κλινικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας ζωής ασθενών με διαλείπουσα χωλότητα που είναι σε αγωγή με σιλοσταζόλη – Δεδομένα της πολυκεντρικής μελέτης CI-WIN, Νικόλαος Παπάνας
 • Συννοσηρότητες σε ασθενείς με ΧΑΠ στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Γκίνης
 • Η διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα – Δεδομένα από την ελληνική κλινική πράξη, Ευγενία Καραμουσουλή

11:30-12:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ:
Στρατηγικές μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα: Νέα επιστημονικά δεδομένα, Ηρακλής Αβραμόπουλος
Προεδρείο: Άννα Κυριακούδη

Με την ευγενική χορηγία της PMI Science

12:00-12:30

Διάλειμμα καφέ

12:30-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Φαρμακοεπιδημιολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα: Η περίπτωση του Σακχαρώδη Διαβήτη
Προεδρείο: Ευγενία Μπεζιρτζόγλου & Χρήστος Λίμας

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου ΙΙ με βάση τις οδηγίες, Νικόλαος Παπάνας
 • Η φαρμακευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη, μέσα από τη ματιά ενός διαβητικού (προβληματισμοί, φόβοι, ανησυχίες), Ιωάννης Πετρίδης
 • Η ενδυνάμωση του ασθενούς με διαβήτη με στόχο την αποτελεσματικότερη προσήλωση στη θεραπεία του και στο χειρισμό της νόσου. Ποιες ανάγκες ανακύπτουν στα σημεία διεπαφής της πρωτοβάθμιας φροντίδας με το Νοσοκομειακό περιβάλλον και ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακοποιών; Λευτέρης Μαρίνος
 • Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα από τα νέα φάρμακα στον Διαβήτη Τύπου ΙΙ, Αντώνιος Δούρος

14:00-14:30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Προεδρείο: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Αναστάσιος Τερζής

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.04

Αίθουσα ΑΒΔΗΡΑ Ι

10:00-11:30

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ:
Προσδιορισμός και επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας
Συντονιστές: Γιάννης Κυριόπουλος, Κώστας Αθανασάκης