Με επιτυχία ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα του Συμποσίου

Με μεγάλη προσέλευση του κοινού εκτυλίχθηκε η πρώτη μέρα του  3ου Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας.

Στην κύρια αίθουσα το Σάββατο, μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ενότητα που ήταν αφιερωμένη στα «μεγάλα δεδομένα», με τη Διάλεξη «Αξιοποίηση τεχνολογιών big data στη φαρμακοεπαγρύπνηση» και τη Συνεδρία «Big Data: New challenges for pharmacoepidemiology & health policy», ενώ οι πρωινές συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με τη Στρογγυλή Τράπεζα «Η φαρμακοεπιδημιολογία με κέντρο το κοινοτικό φαρμακείο».

Παράλληλα, διεξήχθη το Εργαστήριο με τίτλο «Μεθοδολογία φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών» και τις εισηγήσεις «Εφαρμογή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων» και  «Ανάλυση καλών μεθοδολογικών πρακτικών στη φαρμακοεπιδημιολογική ανάλυση».